Firma XXI wieku, czyli współpraca międzypokoleniowa

Od zarania dziejów jesteśmy przystosowywani do współpracy międzypokoleniowej.
Na etapie szkoły podstawowej są to przede wszystkim uczniowie i Ich starsi nie tylko wiekiem, ale przede wszystkim doświadczeniem, nauczyciele. Od początku uczymy się od siebie nawzajem, wymieniamy poglądami, udzielamy cennych rad czy wspólnie motywujemy. Zaraz po etapie edukacji, dla wielu z nas kolejnym miejscem zrzeszającym wiele pokoleń na raz –
jest praca. Czy różnica międzypokoleniowa może być szansą na rozwój współczesnych przedsiębiorstw?

Aktualnie na rynku pracy wyróżnić można aż cztery pokolenia pracowników.
Naukowcy już dawno wyodrębnili i określili (na podstawie poszczególnych cech, wyznawanych wartości czy postawy względem życia prywatnego i zawodowego) współczesne generacje: Baby Boomers (urodzeni w latach 1946-1964),
pokolenie X (urodzeni 1965-1980), “Igreki” (urodzeni 1980-1996) i „Z-tyki” (urodzeni po 1996).

Ze względu na lata doświadczeń i wypracowaną pozycję, osoby reprezentujące generacje BB oraz X stanowią najważniejsze ogniwo w większości przedsiębiorstw. Zajmują najwyższe stanowiska, są członkami zarządu, właścicielami dużych firm
oraz szefami młodszych pokoleń. To co wyróżnia Ich względem młodszych generacji to przede wszystkim ogromne zaangażowanie, lojalność względem danej firmy czy współpracowników oraz rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków.
Pokolenie X cechuje dodatkowo wysoka samodyscyplina. To wynik przede wszystkim ogromnych zmian – kryzysu gospodarczego lat 70, którego doświadczyli stawiając swoje pierwsze kroki na wolnym rynku pracy. Byli i są świadomi, że swoją pozycję zawodową musieli wypracowywać ciężką pracą. Mówi się, że żyją po to by pracować. Jak pokazują wyniki badań zaprezentowane w Raporcie „Młodzi 2011”, dla pokolenie X najlepsza motywacją w kontekście ścieżki zawodowej jest przede wszystkim możliwość awansu pionowego (ponad 80% ankietowanych). Możliwość podnoszenia swoich kompetencji w wielu przypadkach przeważyła nad życiem rodzinnym. To co na pewno charakteryzuje starsze pokolenia to ogromna odpowiedzialność. Pracują przede wszystkim, dlatego by zagwarantować swoim dzieciom życie na jak najlepszym poziomie
i zapewnić Im to, czego sami nie byli  w stanie otrzymać od swoich rodziców.  

Zupełnie inne podejście kreuje pokolenie, który odgrywa dziś coraz ważniejszą role na rynku pracy. Pokolenie Y –
Millenialsów, ceni sobie przede wszystkim możliwość szybkiego osiągnięcia sukcesu, satysfakcjonującego wynagrodzenia, jak również mają wysokie wymagania względem samego pracodawcy. Młodzi w przeciwieństwie do poprzednich generacji, świetnie radzą sobie z wszelkimi nowinkami technologicznymi. Dorastali w dobie social media, dlatego tak silnie są związani
z wirtualnym życiem. W przeciwieństwie do X-ów, dla których głównym kanałem komunikacyjnym jest telefon oraz e-mail, Millenialsi zdecydowanie bardziej wolą komunikować się poprzez portale społecznościowe – nie mają aż takiej potrzeby spotykania się „face to face” lub przeprowadzać dłuższych rozmów telefonicznych. Bardzo wysoko cenią sobie swój czas wolny, dlatego najczęściej poświęcają swojej pracy 8 godzin dziennie. Resztę dnia wolą wykorzystać na samorealizację, rozwijanie nietypowego hobby lub po prostu na spotkania towarzyskie. W przeciwieństwie do swoich dziadków i rodziców: „pracują po to by żyć”. Według badań przeprowadzonych przez portal employerbranding.pl aż 64% biorących udział w badaniu Millenialsów wolałoby pracować w firmie, gdzie wykonywaliby ciekawe zadania, ale zarabialiby przy tym mniej, niż dostawać wyższą wypłatę wykonując nudne i odtwórcze zadania. Są więc bardziej świadomi tego w jaki sposób dzielić obowiązki zawodowe z życiem prywatnym. W oczach swoich rodziców są często postrzegani jako zbyt powierzchowni, jako Ci, którzy nie przywiązują znacznej wagi do otaczającego Ich świata. W rzeczywistości – młodzi być może zbyt egoistycznie podchodzą do powierzanych Im spraw, nie mniej jednak cechują się dużą elastycznością, bez problemu potrafią wykonywać wiele zadań jednocześnie. Są bardziej otwarci i tolerancyjni, dlatego łatwiej nawiązują kontakty i budują swoją pozycję niż reprezentanci starszych pokoleń.

W najciekawszej sytuacji są najmłodsi, którzy dopiero wkraczają na rynek. Są świetnymi obserwatorami.
Internet i cały wirtualny świat nie ma przed Nimi tajemnic. W przeciwieństwie do starszych generacji, potrafią zgłębiać informacji na każdy temat. Bowiem każdą rzecz sprawdzają i weryfikują w sieci. Nie ma dla Nich tematów, których nie da się wytłumaczyć. Ze względu na świetne zaznajomienie z technologią, bardzo często posiadają znajomych z różnych stron świata. Dzieje się tak, ponieważ dla tego pokolenia nie istnieją żadne bariery. Potrafią tak samo dobrze radzić sobie z otaczającym Ich światem, co w przypadku wirtualnej komunikacji. Generacja Z składa się z indywidualistów, często nawet samotników, którzy są niepokorni. Ich spojrzenie na świat cechuje racjonalizm.  Jego przedstawiciele są gotowi pracować gdziekolwiek.
Przede wszystkim za sprawą świetnej znajomości technologii, języków obcych i łatwości poruszania się w sieci. Bez problemu świetnie sprawdzą się w branżach IT,  jak również – dzięki znajomością z całego świata, mogą rewelacyjnie sprawdzić się
w kontaktach z klientami.

Zróżnicowane wiekowo zespoły to wielka szansa zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Bowiem ułatwia to nie tylko wzajemne przekazywanie wiedzy, ale również nabywania nowych umiejętności. Firmy doskonale zdają sobie sprawę, że różne grupy pokoleniowe mają różne doświadczenia i wyznawane wartości, dlatego tak ważne jest, aby potrafić wykorzystywać swoje mocne strony i umiejętnie się nimi dzielić.
Warto zadbać również o dobrą atmosferę pracy. Jeśli będziemy wzajemnie siebie szanować, łatwiej będzie nam dzielić się swoimi postrzeżeniami. Różnorodność pokoleniowa na pewno pozytywnie wpływa na zespół. Przede wszystkim należy w niej upatrywać wzrostu efektywności pracy i większej kreatywności, która jest drogą do sukcesu całej organizacji. 

Dane kontaktowe

Anna Waszczuk
Kierownik Call Center

Formularz

4 + 1 =