Atmosfera pracy – najważniejszy element w firmie!

Coraz mniej osób wskazuje, że płaca stanowi najważniejszy czynnik świadczący o atrakcyjności zatrudnienia. Obecny rynek pracy zostaje zdominowany przez młodsze pokolenia, które od przyszłego pracodawcy wymagają przede wszystkim otwartości i wzajemnych relacji.

Czy to oznacza, że atmosfera pracy staje się ważniejszym czynnik od wynagrodzenia?
Z badań przeprowadzonych przez Kiwi Jobs wśród użytkowników aplikacji wynika, że najczęstszym powodem zmiany pracy jest negatywna atmosfera w miejscu zatrudnienia (67 proc. ankietowanych).
Zapytaliśmy swoich pracowników, co najbardziej motywuje Ich do pracy i wpływa na satysfakcję z wykonywania obowiązków – (aż 95 proc.) wskazało w ankiecie, że jest to atmosfera w firmie.
To oznacza, że wraz ze zmianą grupy dominującej, zmienia się również świadomość współczesnych firm. W dzisiejszych czasach ludzie stawiają przede wszystkim na wzajemnie zrozumienie, szacunek i tolerancję. Mimo, że atmosfera jest pojęciem względnym – dla każdego z nas oznacza ona coś innego, można jednak łatwo znaleźć punkty wspólne i wyznaczniki takiej przyjaznej pracownikowi atmosfery. Jakie? Do najczęściej wymienianych czynników sprzyjających powstaniu dobrych warunków do pracy należą:

elastyczne godziny pracy – każdy z pracowników ma swoje potrzeby: niektórzy poza pracą cały czas się kształcą
(studia, kursy), cześć posiada rodziny, a co za tym idzie więcej obowiązków. Firmy powinny o tym pamiętać i zadbać,
by pracownicy mogli korzystać z takiego rozwiązania i swobodnie łączyć sprawy służbowe z prywatnymi.
sprawny przepływ informacji w firmie – płynna komunikacja wśród zespołu, jak również pomiędzy pracownikami,
a Ich przełożonymi. Jeśli przedsiębiorstwo jasno określa zasady działania, pracownicy są świadomi swoich obowiązków
i z reguły bardziej się do nich przykładają
przyjazne biuro – w zależności od potrzeb naszych pracowników, powinniśmy zadbać o adekwatne wyposażenie firmy.
To nie tylko wygodne meble, klimatyzowane pomieszczenia, ale również akcesoria ułatwiające wykonywanie swojej pracy, efektowne gadżety jak np. stół do piłkarzyków, czy mini golfa, ale również „chill room”, w którym pracownik w czasie przerwy może się maksymalnie odprężyć
i zapomnieć na chwilę o swoich zadaniach
integracja zespołu – organizacja eventów firmowych, imprez służbowych czy wspólnych warsztatów – wszystkie alternatywy, by lepiej poznać swój zespół z którym codziennie współpracujemy. W naszej firmie świetnie sprawdzają się “nietypowe święta”, bądź wewnętrzne konkursy – połączenie zabawy ze zdrową rywalizacją i wspólne dążenie do celu.

Jak już wspominaliśmy na wstępie, żyjemy w czasach, w których pieniądze nie są najważniejszym motywatorem do pracy.
W tej chwili najlepiej sprawdza się przyjazna atmosfera. Dzięki niej, ludziom chce się przychodzić do pracy i wykonywać powierzane Im zadania. Pracownicy jeszcze bardziej utożsamiają się z daną firmą i ludźmi z którymi współpracują. Czują się odpowiedzialni za swoje wyniki, a także całościowe osiągnięcia firmy czy swojego zespołu. Wzrasta więc chęć niesienia wzajemnej pomocy, motywacji, a także efektywność. Stworzenie dobrej atmosfery pozwala zintegrować pracowników, ale również zapewnia Ich lojalność.
Jesteśmy świetnym tego przykładem – jako firma stawiamy przede wszystkim na ludzi, gwarantując Im nie tylko stabilizację finansową, ale przede wszystkim przyjazną atmosferę!
Przy dynamicznie zmieniającym się rynku jest to kluczowe w osiągnięciu sukcesu w każdej branży.

Dane kontaktowe

Anna Waszczuk
Kierownik Call Center

Formularz

7 + 15 =